گیوه گلدوزی شده کار دست ،هدیه ای بسیار زیبا از صنایع دستی شهر کرمانشاه که بسیار هنرمندانه ، زیبا و راحت طراحی شده است .