گردنبند سنگ از یکی از بهترین گزینه ها برای هدیه دادن است ، سنگ عقیق سبز و صدف که در این گردنبند زیبا به کار رفته باعث آرامش و شادابی میشود .