باکس قلب ولنتاین که حاوی خرس کوچک ، قلب پارچه ای ، ریسه ال ای دی که باکس را روشن میکند و در کنار این ها میتوان هدیه خود را جای دهید.