گردنبند و گوشواره منجوق دوزی کار دست هدیه ای بی نظیر و جذاب که بسیار خاص است وجلوه بهاری بی نظیری به شما خواهد داد.