هدیه دادن کتاب از دیرباز بهترین انتخاب برای علاقه مندان به خواندن کتاب بوده و هست و در این بین انتخاب آثار خوب اهمیت دارد.