باکس کریر نوزاد هدیه ای بسیار زیبا و عالی برای تولد نوزاد دخترکه به تازگی به دنیا امده و پیام آور شادی و نشاط برای همگان است .