بادکنک 5تایی شیشه شیرآبی مناسب برای ارسال در کنار هدیه شما که برای تولدنوزاد پسر بسیار زیبا و تکمیل کننده خواهد بود.