سفارش کیک خامه ای برای تولد و مناسبت ها از دیرباز مورد توجه همگان بوده و انتخاب کیک با ابعاد و وزن دلخواه قابل سفارش گرفتن خواهد بود.